четвртак, март 20, 2008

Правила и пропозиције фестивала мале дечје сцене општине Смед. Паланка

ПРАВИЛА И ПРОПОЗИЦИЈЕ ФЕСТИВАЛА МАЛЕ ДЕЧЈЕ СЦЕНЕ ОПШТИНЕ СМЕД. ПАЛАНКА
Члан 1.

Оснивачи и организатори фестивала мале дечје сцене Општине Смед. Паланка ( у даљем тексту '' МАДЕС '' ) су Основна школа '' Милија Ракић '' из Церовца, Месна заједница Церовац и градско позориште Смед. Паланка.

Члан 2.

Фестивал има за циљ да допринесе унапређењу позоришне културе деце и њиховог свеукупног литерално - сценског стваралаштва.

Члан 3.

Фестивал је такмичарског карактера. Одржава се сваке године у мају, у Церовцу.

Члан 4.

Право учешћа на фестивалу имају драмске групе и драмски студији основних школа, дечјих културно - образовних центара, институција културе, културно - уметнич-ких друштава.

Члан 5.

Представе које конкуришу за учешће на фестивалу морају бити премијерно изведене најкасније до 31. марта текуће године.

Члан 6.

На фестивалу учествују деца старости од 6 до 15 година. За учешће на фестивалу могу бити пријављена сценска остварења драмских текстова у трајању од 30 до 45 минута.

Члан 7.

За учешће на фестивалу могу бити пријављена само целовита драмска остварења.

Члан 8.

Учесник фестивала дужан је најкасније до 15.04. текуће године да достави:

 • пријаву представе за учешће на фестивалу
 • oригинални текст пријављене представе
Тражену документацију доставити организатору фестивала О.Ш. '' Милија Ракић '' Церовац, 11420 Смед. Паланка.
Члан 9.

За чланове Стручне комисије фестивала могу се именовати истакнути позоришни уметници, позоришни критичари, театролози и драмски писци, као и јавни и културни радници.

Члан 10.

Све представе на фестивалу прати и Дечји жири који додељује награду дечјег жирија за најбоље глумачко остварење на одгледаној представи.

Члан 11.

Трошкове ангажовања Стручне комисије сноси организатор фестивала.

Члан 12.

Стручна комисија, после извођења представа, може да додели признања за:

 • најуспешније представе фестивала,
 • најуспешнија глумачка остварења,
 • награду за сценски говор,
 • награду за најбољу режију, сцену, костим, оригиналну музику, маску и друго.

Члан 13.

Победничка представа директно се квалификује за дечји фестивал „ ВРАГОЛАСТЕ ПОЗОРИШТАРИЈЕ“ у Смедеревској Паланци који се одршава непосредно после „МАДЕС“ –а

Члан 14.

Организатор фестивала заджава право да додели један број награда, које обезбеђују спонзори, најуспешнијим појединцима и групама.

Члан 15.

У току фестивала, као пратеће манифестације, организују се тематске изложбе, ревије филмова, стручна саветовања и разговори, концерти, књижевне вечери и слично.

Члан 16.

Организациони одбор разматра и одлучује о свим питањима организовања фестивала, а нарочито :

 • доноси финансијски план и извештај,
 • решава сва материјално - финансијска питања у вези фестивала,
 • организује смештај и боравак учесника фестивала,
 • организује смештај стручне комисије и гостију фестивала,
 • обавља друге послове у вези фестивала.
Члан 17.

Фестивал се финансира средствима које обезбеде организациони одбор, Општина , дародавци и донатори.

Члан 18.

Ова Правила и пропозиције ступају на снагу даном доношења и потписивања од стране оснивача и организатора фестивала драмског стваралаштва деце.

У Церовцу, 2008. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР МАДЕС-а

Нема коментара:

Фестивал "Мала дечија сцена"